м. Дніпро, Чечелівський район, Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 391 Дніпровської міської ради

 

Звіт керівника

 

Звіт

           завідувача КЗДО № 391(ясла-садок)» ДМР

                        Байдак Ірини Борисівни

            з питань статутної діяльності у 2020-2021рр.

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета: Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

 

Завдання звітування:

 

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

1.Комунальний заклад дошкільної освіти ( ясла - садок) № 391» Дніпровської міської  ради розташований за адресою: м. Дніпро вул. Новошкільна 74 А.

КЗО «ДНЗ№ 391(ясла-садок)» ДМР розпочав функціонування у 1983р.

За проектною потужністю ДНЗ розраховано на 110 місць для дітей від 2 до 6 (7) років. Групи комплектувались переважно у серпні-вересні . Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі електронної заяви батьків або осіб, медичної довідки про стан здоров'я дитини і епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини. Групи комплектуються за віковими ознаками та бажанням батьків.

Дошкільний навчальний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем, одна чергова група. Вихідні дні – субота, неділя та святкові. Початок роботи закладу о 7 год. закінчення о 17.30 год., чергова група з  6.30- 7.00 та 17.30 -18.30

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

 У 2020-2021рр. укомплектовано 6 вікових груп:

-1 група для дітей раннього віку;

-5 груп для дітей дошкільного віку (від 3 до 6 (7) років.

Цього року заклад відвідувало 132 дитини, з них:

·         раннього віку       - 19 дитини;

·         дошкільного віку - 113 дітей;

·         буде випущено до школи – 23 дітини.

За звітній період прийнято -39 дітей

В ДНЗ є діти пільгових категорій:

·         багатодітні сім’ї – 16 дітей;

·         малозабезпечені сім’ї – 1 дитина;

·          переселенці -  1 дитина;

·         учасники АТО - 4дитини

·         діти під опікою - 2 дитина.

2. Кадрове забезпечення та якісний склад педагогічних працівників.

Навчально-виховний процес у ДНЗ забезпечують 27 працівників:

13 педагогів: 1 – завідувач,  10 – вихователів, 1 – музичні керівники, 1 – керівник гуртка, медичного персоналу – 1 працівник. Згідно штатного розпису працює 14 працівників обслуговуючого персоналу.

Відповідно до кваліфікаційної категорії:

 «Спеціаліст вищої категорії» - 2 педагога,

«Спеціаліст І категорії» - 1 педагог,

тарифний 9 розряд - 1 педагог;

тарифний 10 розряд - 2 педагога.

тарифний 11 розряд - 7 педагогів.

В цьому році пройшла курсову перепідготовку вихователь: Рибальченко С.С.

Атестація у дошкільному закладі,як один із методів підвищення кваліфікації. Курсова перепідготовка педагогів та їх атестація здійснюється постійно, систематично, згідно з перспективним графіком проведення атестації та курсової перепідготовки. Під час чергової атестації вихователю Байдала Ю.О.присвоїна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».  Вона виконала всі необхідні вимоги і рекомендації , провела ряд заходів , оформила відповідну документацію. Юлія Олександрівна  розробила методичний посібник «Особливості виховання дітей раннього віку.Сенсорне виховання дітей раннього віку- запорука повноцінного розвитку». Методичні розробки апробовані на базі групи, де працює вихователь.

3. Пріоритетні напрями діяльності ДНЗ

У 2020-2021рр.колектив ДНЗ працював над такими пріоритетними напрямками:

1. Розпочати роботу з обласної науково-методичної проблеми: «Модель 4К у розвитку soft skills навичок як основа формування само ефективності дошкільника – майбутнього першокласника в освітньому просторі  НУШ» (І етап).

2. Продовжити роботу по екологічному  вихованню дітей.

3. Формування морально-етичних цінностей.

Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. Навчально – виховний процес організовується на основі Базового компоненту дошкільної освіти України та програми «Дитина в дошкільні роки», яка спрямована на цілісний, збалансований розвиток дитини.

Протягом року вихователі виставляли заняття на сайті смарт освіта та й у фейсбуці. Ці заняття дивилися не тільки працівники закладу але й батьки.Так заняття «Зірки та комети» вихователь Туран В.О. викликало інтерес дітей до створення рельєфної картинки із зірками,сузір’ями і кометами. З малюками молодшої групи були проведені та виставлені на сайті вихователь Руденко Ф.С. «Вітаміни наші друзі» «Літній відпочинок» та інші,Т.В.Шевченко провела цікаве  заняття з логіко - математичного розвитку», вихователі  групи раннього віку Байдала Ю.О.та Голенко О.Г яскраво показали чому навчилися своїх  малюків впродовж року, цікавими, змістовними були заняття в середньої групи вихователь Рибальченко С.С.»Безпечна подорож до дерева бажань»,яка до  проведення занять залучала батьків(  шили костюми,вчили вірші)Злагоджена, Творча робота педагогічного колективу дала змогу створити в дошкільному закладі сприятливі умови для ефективної освітньої роботи.  Вихователі , разом з батьками провели роботу над створенням відповідного розвивального середовища в кожній віковій групі, подбали про те,щоб воно було зручним, відповідало віку дітей, сприяло розвиткові природної цікавості дошкільника, забезпечувало умови для набуття навичок практичного життя, надавало малюкам свободу вибору, забезпечувало гармонійні відносини між вихователями, дітьми та навколишнім світом, налаштовувало на позитивні емоції, розвивало здібності дошкільнят, відповідно до їх нахилів та уподобань.

Протягом навчального року на достатньому методичному рівні проводились конкурси,  свята .

КЗДО проводив такі конкурси:  «Барвиста осінь», «Найкраща годівничка», «Пасхальний тиждень», «Про безпеку дбай» із залученням батьків.

На високому рівні проведено Тижні Безпеки Дитини та заходи з питань профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму ( квітень).  Був запрошен пожежно- рятувальний підрозділ , який провів з дітьми та персоналом інформаційно- роз’яснювальну роботу.,та зустріч з інспектором ЮП Панасюк Артемом  Федоровичем,який провів лекції для дітей дошкільного віку на тему «Правила дорожнього руху», «Правила поводження в святкові дні», «Техніка безпеки вдома».

Велика увага у роботі закладу приділялася  наступності дошкільної  та початкової освіти. Тісно співпрацюємо з ЗОШ 1-101 (директор Шепель А.Б.)  Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори, проводили бесіди про школу.  Випускники нашого дошкільного навчального закладу мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі. Дякую за персональний внесок  в підготовці дітей до школи вихователів  Лесковець В.О, Литвиненко О.В.
З метою розвитку  здібностей дітей в цьому навчальному році працював гурток: «Веселий англійський» (керівник Ланевич Н.А.)

4. Управлінська діяльність завідувача ДНЗ

Безпосереднє керівництво ДНЗ№391 протягом 9 років здійснює завідувач Байдак І.Б., педагог вищої категорії, психолог.

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у ДНЗ  прийнято такі форми самоуправління:

·         батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп;

·         профспілковий комітет;

·         педагогічна рада;

·         загальні збори батьків та членів трудового колективу;

·         комісія з ОП та пожежно-технічна.

Управлінські рішення та дії завідувача поточного року були спрямовані на виконання річних завдань. Інформація про досягнення ДНЗ викладені на власному веб-сайті, який сприяє відкритості, залученню батьків до співпраці

5.  Система роботи щодо соціального захисту дитини

   Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

- Конституція України;

- Конвенції ООН про права дитини;

- Законом України «Про охорону дитинства»;

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2020 року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ .   З батьками та членами родин проведена роз'яснювальна робота, щодо права користування пільгами.  Протягом року сім'ям надавались консультації вихователями,  вихователем-методистом та сестрою медичною.

Для категорії цих дітей організовано пільгову оплату за харчування.

       Мікроклімат сімей позитивний, неблагополучних та родин, що потребують допомоги немає.

  6. Організація роботи зі звернення громадян

Організація роботи зі звернення громадян є важливою складовою управління закладом.  На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

За вересень – травень  2020-2021  навчального року кількість усних звернень склала 25,  із них 15 з метою оформлення дітей у дошкільний заклад і 5 щодо працевлаштування, 5 видача довідок. За ініціативи завідувача на особистому прийомі було 2  батьків, які мали заборгованість по оплаті за харчування.  Порушені питання розглянуті, надані відповіді .

 Упродовж звітного періоду в ДНЗ було1 письмове звернення.Звернення розглянуто відповідно до чинного законодавства, своєчасно надано відповідь.

7. Організація роботи із сім’ями вихованців

Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання  та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував різні форми співпраці: батьківські збори, консультації, виготовлення саморобок, спільні виставки, родинні свята, благочинні акції, дні відкритих дверей.

8. Організація харчування

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться  ТОВ «Продрезерв-5» відповідно до Інструкції з організації харчування дітей. У ДНЗ працюють досвідчені кухарі. Про їх роботу свідчать результати: за цей рік порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку не виявлено. Не зафіксовано випадків отруєнь і кишкових захворювань.

9. Система роботи закладу щодо попередження травматизму

Належну увагу адміністрація закладу приділяє виконанню Закону України «Про охорону праці». Ознайомлення працівників дошкільного закладу з директивними документами щодо охорони праці носять системний характер. В кожній груповій кімнаті оформлені куточки з безпеки життєдіяльності. В наявності методична  література, періодичні видання, розробки конспектів, наочність, посібники.  На контролі у адміністрації технічний стан приміщень, безпечний для дітей стан території. У наявності акти  перевірки спортивного обладнання  та споруд на майданчиках, обстеження будівлі. Були проведені практичні заняття з працівниками дошкільного навчального закладу «Евакуація дітей на випадок пожежі», «Відпрацювання алгоритму дій педагогів під час виникнення нещасного випадку з дитиною».  Перспективними та календарними планами роботи вихователів передбачені різні форми роботи з дітьми з БЖД у другій половині дня. З метою удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів з формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя у ДНЗ проводиться щорічний "Тиждень безпеки дитини", наповнений конкретним змістом навчально-виховної роботи (тематичні заняття; дидактичні і сюжетні ігри з елементами безпеки життя; конкурси; читання творів художньої дитячої літератури відповідної тематики; моделювання правильної поведінки, аналіз небезпечних ситуацій).          Належна увага керівництвом та педагогами закладу приділяється практичній роботі щодо попередження дитячого травматизму. Вихователі знайомлять дітей з правилами безпечної поведінки  під час навчальної діяльності та в повсякденному житті.

10. Медичне обслуговування

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснює сестра медична Шевчук Олександра Володимирівна. Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо - профілактичної роботи кожного дня та організації харчування.Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей : групи раннього віку - 1 раз у місяць, садові групи - 1 раз у квартал. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів. Раз на рік проводяться обстеження дітей на ентеробіоз.Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із  сестрою медичною по оздоровчо-профілактичній роботі.Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ДНЗ.Під особливим контролем температурний режим . Систематично, в плановому порядку, та за епідеміологічними показниками санітарний стан ДНЗ контролюється держсанепідем службою. Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний, проводиться обстеження в баклабораторії.

11.Матеріально технічна база .

Утримання та влаштування будівлі та території закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання дитячих дошкільних закладів. Технічний стан будівлі задовільний. Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Ігрові та спортивний майданчики, обладнання підтримується у задовільному, безпечному стані. Завозиться пісок на літній період. Прибирання майданчиків і всієї території дошкільного закладу здійснюється щоденно. За потребою здійснюється викос трави. Сміття прибирається у смітники та вивозиться двічі на тиждень. У теплу пору року за спекотної та сухої погоди ділянки поливаються, що відповідає санітарним вимогам утримання території.

     Колектив закладу  приділяє велику увагу озелененню території закладу, створення комфортного середовища для  перебування вихованців на вулиці. На  території   розташовані клумби, газони, дерева і кущі, дослідні ділянки. Доцільно  розташовані зелені насадження як на території закладу, так і на групових ділянках. Квітники постійно оновлюються, силами працівників закладу щорічно проводиться обрізка дерев, кущів,  вирубка сухих гілок.

Кожна група має ізольований ігровий майданчик з тіньовими навісами.   Всі  павільйони утримуються в безаварійному  стані.     На території закладу розміщено   спортивний майданчик.  Постійно проводиться робота щодо його фарбування  та  збереження спортивного обладнання.    Комплектування спортивного майданчика дає можливість на належному рівні виконувати програмові вимоги з фізичного виховання дошкільників

  Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим міською радою. Фінансові асигнування на рік заплановане лише на захищені статті і лише частково на утримання закладу.

У 2020-2021році за кошти місцевого бюджету було зроблено:

- придбано антисептичні розчини та деззасоби, рідке мило.

- проведено промивка системи опалювання, проведено перевірку опору ізоляції та силових систем, заземлення та петлі фази «0»,перезарядка 10 вогнегасників, лабораторні дослідження води, піску, повітря, омолодження 8 дерев.

-придбана пральна машина

- провели заміну дверей в електрощитовій;

Завдяки благодійній допомозі депутата Дніпровської міської ради Демідовій Н.М. було зроблено ремонт групи раннього віку.

Місцева профспілка «Об’єднання працівників освіти» оформили підписку на періодичні видання для закладу на І півріччя.(журнали «Дошкільне виховання», «Вихователь-методист», «Джміль»)

Велику батьківську допомогу надано батьками на добровільній основі. 

Придбано:

-          килим в групу раннього віку

-          меблі

-          гардіни

-          постільна білизна

-          звукове обладнання +налагодження піаніно

-          ремонт пральної машини

-           ялинкові прикраси

-          Водонагрівач в медичний кабінет

-          Рукомийник в мед. кабінет

-          Краска для принтера

-          Хоз. Товари

-          Інтернет

-          Канц..товари

-          Кварцева лампа

-          Лампи освітлення

-          ОSB

-           Подовжувач в музичну залу

-           Прасувальна доска

-          Ремонт тримера

-           Здійснено ремонт та фарбування на прогулянкових майданчиках

Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах та  на території закладу, створюють затишок та комфорт для дітей. 
Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою досить нові завдання. 
Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку.
Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати педагогам закладу, обслуговуючому персоналу, батькам вихованців за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації наших ідей. Ми сподіваємося, що представлений матеріал дозволить вам сьогодні і надалі об'єктивно оцінити  діяльність,  мене як керівника і діяльність всього  нашого дошкільного навчального закладу.

                                                     Звіт

          директора КЗДО № 391(ясла-садок)» ДМР

                        Байдак Ірини Борисівни

            з питань статутної діяльності у 20201-2022рр.

Заклад дошкільної освіти — навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

Дошкільний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до Статуту, колективному договору, річному плану роботи, освітньої програми закладу та стратегії розвитку закладу на 5 років.

1.Комунальний заклад дошкільної освіти ( ясла - садок) № 391» Дніпровської міської  ради розташований за адресою: м. Дніпро вул. Новошкільна 74 А.

За проектною потужністю КЗДО розраховано на 110 місць для дітей від 2 до 6(7)років. Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі електронної заяви батьків або осіб, медичної довідки про стан здоров'я дитини і епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини. Групи комплектуються за віковими ознаками та бажанням батьків.

Дошкільний навчальний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем, одна чергова група. Вихідні дні – субота, неділя та святкові. Початок роботи закладу о 7 год., закінчення о 17.30 год., чергова група з  6.30- 7.00 та 17.30 -18.30

          Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

 У 2021-2022 рр. укомплектовано 6 вікових груп:

-1 група для дітей раннього віку;

-5 груп для дітей дошкільного віку (від 3 до 6 (7) років.

Цього року заклад відвідувало 132 дитини, з них:

 • раннього віку       - 19 дитини;
 • дошкільного віку - 113 дітей;
 • буде випущено до школи – 23 дітини.

За звітній період прийнято -39 дітей.

В ДНЗ є діти пільгових категорій:

 • багатодітні сім’ї – 16 дітей;
 • малозабезпечені сім’ї – 1 дитина;
 •  переселенці - 1 дитина;
 • учасники АТО - 4дитини
 • діти під опікою - 2 дитина.

Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти робочих, підприємців, службовців, не працюючих.

2. Кадрове забезпечення та якісний склад педагогічних працівників.

Навчально-виховний процес у КЗДО забезпечують 27 працівників:

13 педагогів: 1 –завідувач,  10 – вихователів, 1 – музичні керівники,                1 – керівник гуртка, медичного персоналу – 1 працівник. Згідно штатного розпису працює 14 працівників обслуговуючого персоналу.

Відповідно до кваліфікаційної категорії:

 «Спеціаліст вищої категорії» - 2 педагога,

«Спеціаліст І категорії» - 1 педагог,

тарифний 9 розряд - 1 педагог;

тарифний 10 розряд - 2 педагога.

тарифний 11 розряд - 7 педагогів.

В цьому році пройшла курсову перепідготовку вихователь: Ланевич Н.А., Рибальченко С.С.

Атестація у дошкільному закладі,як один із методів підвищення кваліфікації. Педагоги, які атестуються, та члени експертної комісії обізнані з нормативно-правовою базою з питань щодо атестації педагогічних працівників. Курсова перепідготовка педагогів та їх атестація здійснюється постійно, систематично, згідно з перспективним графіком проведення атестації та курсової перепідготовки.Під час чергової атестації вихователь Рибальченко С.С.підтвердила відповідність  раніше присвоєному  11 тарифному розряду  Вона виконала всі необхідні вимоги і рекомендації , провела ряд заходів , оформила відповідну документацію. Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного.

Освітня робота в дошкільному закладі здійснювалася згідно вимог дійсних нормативних актів, а саме:

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану». Він створює умови для відновлення якісного та безпечного освітнього процесу в умовах воєнного стану. Державні гарантії педагогічним і науково-педагогічним працівникам визначає нова стаття 57-1 Закону України «Про освіту».

Закон України:

-Про освіту

-Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій         в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану

-Про правовий режим воєнного стану (стаття 15 п. 44)

-Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану

Листи МОН: 

-Про методичні рекомендації

-Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні

-Щодо особливостей застосування норм трудового законодавства, дистанційної форми роботи під час дії правового режиму воєнного стану

-Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану

-Щодо відпусток без збереження заробітної плати у зв'язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану

-Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні

-Про зарахування до закладів дошкільної освіти дітей із числа внутрішньо переміщених осіб

-Про перенесення атестації педагогічних працівників у 2022 році

-Про оплату праці працівників закладів освіти під час призупинення навчання

-Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі. 

         У 2021-2022 рр.колектив ДНЗ працював над такими пріоритетними напрямками:

1. Екологічна культури дошкільників важливої   складової національного виховання дітей дошкільного віку.

2. Продовжити формувати навички трудового виховання.

3. Формування морально-етичних цінностей.

Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. Навчально – виховний процес організовується на основі Базового компоненту дошкільної освіти України та програми «Дитина», яка спрямована на цілісний, збалансований розвиток дитини.

Протягом року вихователі виставляли заняття на сайті смарт освіта та й у фейсбуці. Ці заняття дивилися не тільки працівники закладу але й батьки.Так заняття «Зірки та комети» вихователь Туран В.О. викликало інтерес дітей до створення рельєфної картинки із зірками,сузір’ями і кометами. З малюками молодшої групи були проведені та виставлені на сайті вихователь Руденко Ф.С. «Вітаміни наші друзі» «Літній відпочинок» та інші,Т.В.Шевченко провела цікаве та познавальне заняття з логіко- математичного розвитку», вихователі  групи раннього віку Байдала Ю.О.та Голенко О.Г яскраво показали чому навчилися своїх  малюків впродовж року, цікавими, змістовними були заняття в середньої групи вихователь Рибальченко С.С.»Безпечна подорож до дерева бажань»,яка до  проведення занять залучала батьків(  шили костюми,вчили вірши,)Злагоджена, Творча робота педагогічного колективу дала змогу створити в дошкільному закладі сприятливі умови для ефективної освітньої роботи. Вихователі, разом з батьками провели роботу над створенням відповідного розвивального середовища в кожній віковій групі, подбали про те,щоб воно було зручним, відповідало віку дітей, сприяло розвиткові природної цікавості дошкільника, забезпечувало умови для набуття навичок практичного життя, надавало малюкам свободу вибору, забезпечувало гармонійні відносини між вихователями, дітьми та навколишнім світом, налаштовувало на позитивні емоції, розвивало здібності дошкільнят, відповідно до їх нахилів та уподобань.

Впродовж навчального року були реалізовані всі методичні заходи, передбачені річним планом роботи ЗДО. Популярною серед педагогів стала така форма роботи, як взаємовідвідування занять «Ділимося досвідом». Вихователі мали змогу оцінити професійні надбання колег з інших груп

Протягом навчального року на достатньому методичному рівні проводились конкурси,  свята .

КЗДО проводив такі конкурси:  «Барвиста осінь», «Найкраща годівничка», «Пасхальний тиждень», «Про безпеку дбай» із залученням батьків.

На високому рівні проведено Тижні Безпеки Дитини та заходи з питань профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму ( квітень).  Був запрошен пожежно- рятувальний підрозділ , який провів з дітьми та персоналом інформаційно- роз’яснювальну роботу.,та зустріч з інспектором ЮП Панасюк Артемом  Федоровичем,який провів лекції для дітей дошкільного віку на тему «Правила дорожнього руху», «Правила поводження в святкові дні», «Техніка безпеки вдома».

Велика увага у роботі закладу приділялася  наступності дошкільної  та початкової освіти. Тісно співпрацюємо з ЗОШ 1-101 (директор Шепель А.Б.)  Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори, проводили бесіди про школу.  Випускники нашого дошкільного навчального закладу мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі.Дякую за персональний внесок  в підготовці дітей до школи вихователів  Лесковець В.О, Литвиненко О.В.
З метою розвитку  здібностей дітей в цьому навчальному році працював гурток: «Веселий англійський» (керівник Ланевич Н.А.)

Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у КЗДО  прийнято такі форми самоуправління:

 • батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп;
 • профспілковий комітет;
 • педагогічна рада;
 • загальні збори батьків та членів трудового колективу;
 • комісія з ОП та пожежно-технічна.

Інформація про досягнення КЗДО викладені на власному веб-сайті, який сприяє відкритості, залученню батьків до співпраці

 Дошкільний  заклад освіти є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

-Конституція України;

-Конвенції ООН про права дитини;

-Законом України «Про охорону дитинства»;

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2021 року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт КЗДО З батьками та членами родин проведена роз'яснювальна робота, щодо права користування пільгами.  Протягом року сім'ям надавались консультації вихователями,  вихователем-методистом та сестрою медичною.

Для категорії цих дітей організовано пільгову оплату за харчування.

       Мікроклімат сімей позитивний, неблагополучних та родин, що потребують допомоги немає.

Організація роботи зі звернення громадян є важливою складовою управління закладом.  На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

За вересень – травень  2021-2022  навчального року кількість усних звернень склала 25,  із них 15 з метою оформлення дітей у дошкільний заклад і 5 щодо працевлаштування, 5 видача довідок. За ініціативи завідувача на особистому прийомі було 2  батьків, які мали заборгованість по оплаті за харчування.  Порушені питання розглянуті, надані відповіді .

Упродовж звітного періоду в КЗДО було1 письмове звернення.Звернення розглянуто відповідно до чинного законодавства, своєчасно надано відповідь.

Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання  та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував різні форми співпраці: батьківські збори, консультації, виготовлення саморобок, спільні виставки, родинні свята, благочинні акції, дні відкритих дверей.

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться  ТОВ «Продрезерв-5» відповідно до Інструкції з організації харчування дітей. У ДНЗ працюють досвідчені кухарі. Про їх роботу свідчать результати: за цей рік порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку не виявлено. Не зафіксовано випадків отруєнь і кишкових захворювань.

 Належну увагу адміністрація закладу приділяє виконанню Закону України «Про охорону праці». Ознайомлення працівників дошкільного закладу з директивними документами щодо охорони праці носять системний характер. В кожній груповій кімнаті оформлені куточки з безпеки життєдіяльності.В наявності методична  література, періодичні видання, розробки конспектів, наочність, посібники.  На контролі у адміністрації технічний стан приміщень, безпечний для дітей стан території. У наявності акти  перевірки спортивного обладнання  та споруд на майданчиках, обстеження будівлі. Були проведені практичні заняття з працівниками дошкільного навчального закладу «Евакуація дітей на випадок пожежі», «Відпрацювання алгоритму дій педагогів під час виникнення нещасного випадку з дитиною».  Перспективними та календарними планами роботи вихователів передбачені різні форми роботи з дітьми з БЖД у другій половині дня. З метою удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів з формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя у ДНЗ проводиться щорічний "Тиждень безпеки дитини", наповнений конкретним змістом навчально-виховної роботи (тематичні заняття; дидактичні і сюжетні ігри з елементами безпеки життя; конкурси; читання творів художньої дитячої літератури відповідної тематики; моделювання правильної поведінки, аналіз небезпечних ситуацій).          Належна увага керівництвом та педагогами закладу приділяється практичній роботі щодо попередження дитячого травматизму. Вихователі знайомлять дітей з правилами безпечної поведінки  під час навчальної діяльності та в повсякденному житті. В методичному кабінеті в наявності теоретичний, дидактичний та наочний матеріал, в тому числі мультимедійні презентації,  необхідний для проведення роботи з даного розділу.                  

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснює сестра медична Шевчук Олександра Володимирівна. Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо - профілактичної роботи кожного дня та організації харчування.Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей : групи раннього віку - 1 раз у місяць, садові групи - 1 раз у квартал. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів. Раз на рік проводяться обстеження дітей на ентеробіоз.Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із  сестрою медичною по оздоровчо-профілактичній роботі.Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ДНЗ.Під особливим контролем температурний режим . Систематично, в плановому порядку, та за епідеміологічними показниками санітарний стан КЗДО контролюється держсанепідемслужбою. Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний, проводиться обстеження в баклабораторії.

Утримання та влаштування будівлі та території закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання дитячих дошкільних закладів. Технічний стан будівлі задовільний. Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Ігрові та спортивний майданчики, обладнання підтримується у задовільному, безпечному стані. Завозиться пісок на літній період. Прибирання майданчиків і всієї території дошкільного закладу здійснюється щоденно. За потребою здійснюється викос трави. Сміття прибирається у смітники та вивозиться двічі на тиждень. У теплу пору року за спекотної та сухої погоди ділянки поливаються, що відповідає санітарним вимогам утримання території.

     Колектив закладу  приділяє велику увагу озелененню території закладу, створення комфортного середовища для  перебування вихованців на вулиці. На  території   розташовані клумби, газони, дерева і кущі, дослідні ділянки. Доцільно  розташовані зелені насадження як на території закладу, так і на групових ділянках. Квітники постійно оновлюються, силами працівників закладу щорічно проводиться обрізка дерев, кущів,  вирубка сухих гілок.

Кожна група має ізольований ігровий майданчик з тіньовими навісами.   Всі  павільйони утримуються в безаварійному  стані.     На території закладу розміщено   спортивний майданчик.  Постійно проводиться робота щодо його фарбування  та  збереження спортивного обладнання.   Комплектування спортивного майданчика дає можливість на належному рівні виконувати програмові вимоги з фізичного виховання дошкільників

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим міською радою. Фінансові асигнування на рік заплановане лише на захищені статті і лише частково на утримання закладу.

У 2021-2022році за кошти місцевого бюджету було зроблено:

-придбано антисептичні розчини та деззасоби, рідке мило,

-проведено промивка системи опалювання, проведено перевірку опору ізоляції та силових систем, заземлення та петлі фази «0»,перезарядка 10 вогнегасників, лабораторні дослідження води, піску, повітря, омолодження 8 дерев,

-придбана пральна машина,

- облаштування дитячого майданчику гумовим покриттям.

Місцева профспілка «Об’єднання працівників освіти» оформили підписку на періодичні видання для закладу на І півріччя.(журнали «Дошкільне виховання», «Вихователь-методист», «Джміль»)

 

Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати педагогам закладу, обслуговуючому персоналу, батькам вихованців за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації наших ідей. Ми сподіваємося, що представлений матеріал дозволить вам сьогодні і надалі об'єктивно оцінити  діяльність,  мене як керівника і діяльність всього  нашого дошкільного навчального закладу.

 

Звіт

директора КЗДО № 391(ясла-садок)» ДМР

Байдак Ірини Борисівни

з питань статутної діяльності у 2022-2023рр.

 

Комунальний заклад дошкільної освіти ( ясла - садок) № 391 Дніпровської міської  ради розташований за адресою: м. Дніпро вул. Новошкільна 74 А. Заклад дошкільної освіти здійснює освітню діяльність відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», Статуту КЗДО, Колективного договору між керівником та профспілковою організацією КЗДО на 2023-2027 роки , Правил внутрішнього розпорядку та  посадових інструкцій.

За проектною потужністю КЗДО розраховано на 110 місць для дітей від 2 до 6 (7) років.  Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі електронної заяви батьків або осіб, медичної довідки про стан здоров'я дитини і епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини. Групи комплектуються за віковими ознаками та бажанням батьків.

 Дошкільний навчальний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні – субота, неділя та святкові. Початок роботи закладу о 7 год. закінчення о 17.30 годині.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Заклад дошкільної освіти розміщений у типовій двохповерховій будівлі. У закладі  дошкільної освіти функціонують:

 • 6 гупових приміщень, кожне з яких має: роздягальну, ігрову, спальну, туалетну кімнати. Кожне групове приміщення ізольоване від інших та має зручні сполучення з іншими функціональними приміщеннями дошкільного закладу;
 • музична зала з необхідним наповненням;
 • харчоблок, забезпечений технологічним обладнанням: 2 електроплити, духова шафа, стаціонарна електропательня, м’ясорубка, картоплечистка, холодильна камера, 3 холодильники, 2 морозильні камери, вентиляційна система, 3 ваги, необхідний посуд (каструлі, сковороди, миски, ножі, розливні ложки тощо);
 • пральня забезпечена двома пральними машинами, прасками;
 • медичні кабінети для обслуговування дітей: медичний кабінет, ізолятор, маніпуляційна забезпечені необхідним обладнанням та матеріалами.

Матеріально-технічний стан  групових приміщень відповідає нормам санітарно-гігієнічного забезпечення. Групи укомплектовані м’яким і твердим інвентарем. Кожна дитина індивідуально забезпечена: меблями, постільною білизною, рушниками. Кухонний посуд для отримання страв з харчоблоку відповідає вимогам інструкції з організації харчування. Столовий посуд для харчування дітей у групах забезпечений у достатній кількості, естетичний, в хорошому стані.   Посуд, меблі, постільна білизна, рушники марковані згідно санітарно-гігієнічних вимог. Достатньо інвентарю для прибирання приміщень, який маркований та правильно зберігається.

Заклад підключений до мережі Інтернет та забезпечений технічними засобами навчання: 2 ноутбуки, принтером.

        У 2022-2023 рр. укомплектовано 6 вікових груп:

-1 група для дітей раннього віку;

-5 груп для дітей дошкільного віку (від 3 до 6 (7) років.

Цього року  в закладі відвідувало 122 дитини, з них:

 • раннього віку       - 15 дітей;
 • дошкільного віку - 107 дітей;
 • випущено до школи – 49 дитини.

За звітній період прийнято -33 дитини.

Щоб визначити дітей, які потребують державної допомоги, вихователі дошкільного закладу насамперед проводять бесіди з членами родин вихованців,  обстеження умов життя й виховання дітей. Після цього складається соціальний паспорт дошкільного навчального закладу.

В закладі дошкільної освіти закладі складено соціальний паспорт ЗДО в якому відображені дані про дітей з багатодітних , малозабезпечених сімей, неповних сімей, діти, чиї батьки виконують або виконували свій службовий обов’язок в зоні бойових дій, діти – внутрішньо переміщені особи.

Протягом 2022-2023 навчального року в закладі освіти виховувалися наступні категорії дітей:

 • багатодітні сім’ї – 10 дітей;
 • переселенці -  1 дитина;
 • учасники АТО – 6 дітей.

Протягом року сім'ям надавались консультації вихователями,  вихователем-методистом та сестрою медичною.

Через ведення активних бойових дій на території України та у зв’язку з постійною міграцією населення, зокрема сімей з дітьми, адміністрація закладу не залишає поза своєю увагою та  здійснює першочергове зарахування  до дитячого садка дітей із числа внутрішньо переміщених осіб

 Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі. 

В закладі дошкільної освіти постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. В наявності перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників на 5 років відповідно до «Типового положення про атестацію». 

У 2022- 2023 р пройшли курсову перепідготовку вихователі: Лесковець В.О, Пехота Т.П., музичний керівник Олійник В.Д. Після проходження курсів педагоги звітували на педагогічній нараді.

Атестація у дошкільному закладі, як один із методів підвищення кваліфікації. Основним показником в оцінці роботи педагога під час атестації є врахування результатів та висновків тематичних і фронтальних перевірок, контрольних зрізів по виконанню програми на кінець року, участь у міський та методичній роботі КЗДО протягом попередніх 3-х років, а не тільки результати творчих тижнів напередодні атестації. Накази про проведення атестації педагогічних працівників закладу в 2022/2023 навчальному році та протоколи засідання експертної групи відповідають вимогам Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930 та з урахуванням змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473. У дошкільному закладі в наявності всі необхідні документи щодо організації та проведення атестації.

Питання проведення атестації педагогічних працівників розглядається на педагогічних радах, виробничих нарадах. В дошкільному закладі створено куточок атестації педагогічних працівників, у якому висвітлюються матеріали засідання експертної групи закладу, заходи з проведення атестації, матеріали щодо оформлення досвіду роботи.

Членами експертної комісії проводиться вивчення всіх аспектів роботи кожного працівника шляхом організації та перегляду відкритих форм роботи ,вивчення документації, оснащення робочого місця атестованого. Вихователь Пехота Т.П. зробила добірку розвивальних ігор, Руденко Ф.С.  поглиблено працювала над темою « Система роботи з формування національної свідомості, патріотизму дітей дошкільного віку». Вихователем зібраний та систематизований матеріал з цієї теми.

Рішенням атестаційної комісії вихователі Руденко Ф.С., Пехота Т.П. відповідають займаній посаді  та раніше присвоєному 11 тарифному розряду, вихователь Байдак І.Б. відповідає  раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню  « вихователь – методист», музичний керівник Олійник В.Д. відповідає займаній посаді  та встановлено 9 тарифний  розряд, керівник гуртка Ланевич Н.А. відповідає займаній посаді  та присвоєно 11 тарифний розряд. Вихователю – методисту Байдала Ю.О. присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст II категорії» Педагоги виконали всі необхідні вимоги і рекомендації , провели ряд заходів оформили відповідну документацію.

У процесі атестації проводилося всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності працівників.  Простежувалося постійне підвищення професійної компетентності наших колег, ріст їх майстерності, розвиток творчої ініціативи, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. Педагоги, які атестувалися, були активними учасниками методичної роботи у закладі. Провели творчі звіти - презентації, колективні перегляди, виставку-презентацію кращих зразків навчально-методичного та дидактичного матеріалу для провадження освітньої діяльності тощо.

Значна увага в закладі приділяється самоосвіті педагогів, які поглиблено працюють над проблемною темою декілька років. Теми для самоосвіти педагоги обирають самостійно, погоджуючи їх керівником з закладу. 

Діяльність закладу дошкільної освіти у 2022-2023 навчальному році, освітня та методична робота були спрямовані на реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», конкретизованих у перспективному та річному планах роботи, на забезпечення якості освітньої діяльності, підвищення фахового рівня педагогічних працівників, зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладу.

Основними формами  методичної  роботи з педагогами є:  педагогічні ради,  консультації, стажування,  самоосвіта, вебінари.

Всі форми методичної роботи плануються з урахуванням загальної та професійної компетентності педагогів.

Відповідно до Указу Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Методичних рекомендацій щодо здійснення освітньої діяльності з питань дошкільної освіти на період дії правового режиму воєнного стану (додаток до листа МОН від 02.04.2022 № 1/3845-22), згідно з рішенням Дніпровської міської ради від 17.08.2022 №55/26 «Про організацію освітнього процесу в закладах освіти, підпорядкованих департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради» у ЗДО № 391 освітній процес з дошкільниками здійснюється дистанційно.

На педагогічній нараді № 1 від 28.08.2022 було визначено, що освітня діяльність у закладі здійснюється на навчальній  платформі Classroom  за освітньою програмою «Стежинки у Всесвіт» також для спілкування з учасниками освітньо-виховного процесу застосовуються соціальні мережі, електронна пошта, месенджери: Telegram та Viber.

З метою підвищення професійного рівня всі педагоги КЗДО активно приймали участь:

- в освітній толоці, отримали сертифікати у вебінарах « Готовність дитини старшого дошкільного віку до навчання в умовах реформування української школи», «Освіта в умовах воєнного часу: виклики, рішення ,реалізація», «Позитивна самомотивація – ключ особистісного розвитку педагога»;

- у педагогічному профтесті;

- в онлайн - курсах « Навчання з попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів»

За цей час було  проведено:

- консультації «  Особливості роботи на навчальній платформі « Classroom» , « Як спілкуватися з батьками, щоб уникнути конфліктів», «Турбота  про психологічний стан дитини найважливіше завдання педагогів», « Здійснення індивідуального та особистісно- орієнтованого підходу в навчанні дітей»

- тренінг « Світ емоцій та почуттів дитини»;

- моніторинг « Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників щодо застосування сучасних методик і технологій в освітньому процесі»

- засідання творчої групи « Формування національної свідомості патріотизму у дітей дошкільного віку. Традиції, як засіб формування у дітей при належності до своєї країни»

      Упродовж 2022/2023 навчального року було проведено чотири тематичних засідання педагогічної ради: «Організація освітнього процесу, удосконалення навичок роботи в ІКТ та активне впровадження в освітній процес дистанційних технологій», «Формування  національної свідомості патрітизму дітей дошкільного віку», «Безпека дитини – важлива соціально-педагогічна проблема сучасності», «Підведення підсумків навчально – виховної роботи за 2022-2023 н.р. Також було проведено психологічний тренінг з залученням батьків «Світ емоцій та почуттів дитини».

Педагоги обмінювалися досвідом проведення занять в онлайні. Ділились           формами організації цих занять. Було проведено презентацію дидактичних ігор, що дають змогу забезпечити диференційований підхід до вихованців в роботі CLASSROOM.

Протягом даного періоду педагогічні працівники працювали над самоосвітою:

- опрацьовували інтернет ресурси з проблемних тем;

- опанували нові платформи та програму « Zoom»;

- опрацювання нормативних документів.

Педагоги обмінювалися досвідом своєї роботи, активно включалися до обговорення «за круглим столом», інформували, аналізували, звітували про власні здобутки, обмінювались досвідом роботи.

Робота з кадрами спрямована на всебічне  підтвердження кваліфікації, професійної майстерності кожного педагога, розвиток творчих якостей, підвищення інноваційного потенціалу педагогів та якості освітнього процесу, формування згуртованого колективу, створення  позитивного мікроклімату в дошкільному закладі. 

        Усі педагоги закладу налагодили можливість спілкуватись за допомогою дистанційних технологій з батьками та вихованцями, шляхом застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти.

Педагоги своєчасно склали індивідуальні плани роботи, які були затверджені директором. В наявності розклади організованої життєдіяльності дітей на кожну вікову групу, які розміщені на сайті закладу та в батьківських спільнотах кожної групи. Освітня робота з дітьми здійснюється систематично в усіх вікових групах, згідно розробленого розкладу дистанційного навчання. Наприкінці кожного місяця вихователі звітують про виконану роботу у текстовому форматі.

Директор та вихователь-методист здійснюють контрольно-аналітичну діяльність, мета якої є забезпечення якості освітнього процесу і надання кожному педагогу конкретної допомоги, удосконалення педагогічного процесу в усіх вікових групах.

         Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік. План роботи схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується директором.

         У 2022-2023 рр.колектив ДНЗ працював над такими пріоритетними напрямками:

1. Створення належних умов для отримання  якісної дошкільної освіти через  компетентність і практичну готовність педагогів працювати в умовах  воєнного  стану.

2.Соціально- громадянська компетентність дітей.

3.Забезпечення психологічної безпеки та емоційного благополуччя всіх учасників освітнього процесу.

Виконуючи завдання намічені у річному плані за 2022-2023 н.р., педагогічний колектив закладу намагався створити найсприятливіші умови для успішного розвитку, навчання та виховання дітей.

Творча робота педагогічного колективу дала змогу створити в дошкільному закладі сприятливі умови для ефективної освітньої роботи. 

Належну увагу адміністрації закладу приділено виконанню Закону України «Про охорону праці». Ознайомлення працівників дошкільного закладу з директивними документами щодо охорони праці носить системний характер.

         Діяльність адміністрації спрямовувалась на виховання у учасників освітнього процесу ЗДО якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», адміністрація закладу спільно с профспілковим комітетом продовжували працювати над  реалізацією завдань державної політики в галузі охорони праці. Протягом року директором , завідувачем господарства., вихователем-методистом   регулярно і своєчасно здійснювався систематичний контроль за дотриманням вимог охорони праці, ТБ, ППБ, наявності інструкцій на робочих місцях та біля технологічно-побутового обладнання,  за проведенням планових інструктажів та навчання з ОП, ТБ та ППБ зі всіма працівниками закладу, з працівниками, що відносяться до І групи з електробезпеки, за проведенням позапланових цільових інструктажів; обстеженням  технічного стану  будівлі, тимчасового укриття, обладнання, дитячих ігрових та спортивного майданчиків, спортивного обладнання, за технічним станом технологічного обладнання, вогнегасників, за повіркою, манометрів; своєчасним проходженням працівниками медичного огляду; організацією медичного обслуговування; організацією ЦЗ, виконання інструкцій щодо дій персоналу у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій тощо. Дане питання систематично розглядалося на педгодинах, виробничих нарадах, загальних зборах членів трудового колективу.

За результатами внутрішнього контролю за станом роботи з охорони життя та здоров’я дітей, запобігання дитячого травматизму в закладі дошкільної освіти було зроблено наступне:

 • систематично проводились інструктажі працівників ЗДО;
 • забезпечено санітарно-гігієнічні умови в групах( достатнє освітлення, відповідність меблів зросту дітей, провітрювання приміщень, вологе прибирання);
 • випускались  інформаційні листи для батьків з питань охорони життя і здоров’я дітей;
 • поповнювалось інформаційно-методичне забезпечення з таких розділів як: перша медична допомога, дії у разі повітряної тривоги, дорожньо-транспортний травматизм,  інфекційні хвороби, небезпечні предмети, пожежна безпека, безпека в побуті, особиста гігієна та здоровий спосіб життя, безпека життєдіяльності під час відпочинку в літній період;
 • продовжувалося створення умов щодо роботи з дітьми: обладнання куточків в групах по дорожньо-транспортному травматизму, пожежних куточків;
 • систематично проводились консультації для батьків.

    У закладі проводиться систематична робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності:

-  призначені відповідальні;

- розроблені, затверджені та обліковані інструкції з охорони праці;

- щороку визначається готовність закладу до нового навчального року, осінньо-зимового періоду;

- організовано проходять медичні огляди працівників;

- розроблені та поетапно виконуються комплексні плани-заходи з охорони праці та пожежної безпеки.

Плідна робота впродовж навчального року була проведена з формування основ безпечної життєдіяльності дітей (в побуті, серед людей, предметів, у природі). В ЗДО згідно з річним планом були проведені «Тижні безпеки дитини», «Місячник безпеки дорожнього руху», «Місячник з Цивільної оборони», тощо.

У месенджері Viber педагоги закладу надавали батькам вихованців консультативну допомогу з питань ОбЖД,  організували виставку дитячих малюнків на тему «Безпека життя і здоров’я дитини». Вихователем-методистом Байдала Ю.О. для педагогів та батьків вихованців на сайті ЗДО були розміщені інформаційно-просвітницькі матеріали відповідної тематики. Також педагоги мали можливість користуватися методичними матеріалами з питань охорони життя та здоров’я дітей, по організації освітнього процесу в умовах воєнного стану, які вихователь-методист розмістила на Google Диску.

З урахуванням специфіки промислового міста належна увага приділялась організації роботи з персоналом та вихованцями з цивільного захисту, по забезпеченню готовності сил і засобів до дій у надзвичайних ситуаціях.

Систематично проводилася роз’яснювальна робота серед батьків та педагогічного колективу щодо правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. Згідно вимог діяла комісія та формування з НС, двічі було проведено відпрацювання дій персоналу на випадок надзвичайної ситуації. Інструктажі та перевірка знань з питань ЦЗ проводилися згідно розробленого плану основних заходів.

Вирішуючи проблему  підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі сплановано проходила робота в напрямку співпраці між нашим дошкільним закладом та з ЗОШ 1-101 (директор Шепель А.Б.)   . Проблема успішної соціальної адаптації й подальшої успішності засвоєння знань майбутніми першокласниками  стала соціально значущою.Активна співпраця в розрізі наступності між першими двома ланками освіти сприяла більш легкій адаптації дітей до шкільного навчання , їх соціалізації до нових умов життя.

Були створені умови ЗДО та школою щодо соціальної адаптації дітей до школи, вихователі заздалегідь ознайомлювали майбутніх вчителів з індивідуальними особливостями розвитку, уподобань, нахилів, сформованості вмінь і навичок майбутніх школярів.

Але робота в умовах встановленого  воєнного стану не дозволила  організувати роботу   між дитячими колективами (екскурсії, спільні заходи) та спільній роботі з батьками  майбутніх першокласників.

       З метою розвитку  здібностей дітей в цьому навчальному році працював гурток: «Веселий англійський» (керівник Ланевич Н.А.)

В дошкільному закладі взаємодія з родинами в умовах впровадження дистанційної освіти можлива у форматі «педагог – батьки – дитина», тому важливо організувати зворотній зв`язок з батьками. У вересні місяці були проведені батьківські збори в усіх вікових групах шляхом відеоконференції, на яких батькам було зазначено, за якою формою, на яких платформах та за якою навчальною програмою працює заклад в умовах воєнного стану, проведено роз`яснювальну роботу щодо під`єднання до навчальної  платформи Classroom. З батьками закладу налагоджено взаємозв`язок через спілкування у соціальних мережах, Telegram та Viber групах, та у режимі реального спілкування згідно графіку прийому відвідувачів.  Щоб допомогти дітям та їхнім батькам знизити рівень стресу, впоратися з емоційним навантаженням та піклуватись про здоров'я, безпеку та розвиток дітей під час війни систематично надається консультативно-просвітницька підтримка у вигляді консультацій, порад,  пам`яток тощо. Ось деякі з них: «Релаксація-допомога в зміцненні і збереженні психічного здоров`я дітей»

«Тривожний дорослий-тривожна дитина. Як розірвати цей ланцюжок»

«Як взаємодіяти з дитиною під час повітряної тривоги»,«Як підтримати дитину під час війни».У Viber-групах педагоги розміщували  інформацію для батьків різного змісту, у тому числі  пам’ятки з питань безпеки: «Як діяти у разі хімічної небезпеки», «Правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів»,  «Як діяти у разі радіаційної небезпеки», «Як діяти під час руйнування будівель і споруд унаслідок вибуху» тощо.   Членів родин вихованців запрошували брати участь (в онлайн-форматі) у загальних зборах членів трудового колективу та батьків (вересень 2022р., травень 2023 р.); групових батьківських зборах, проведенні тренінгу «Національно-патріотичне виховання в процесі ознайомлення дошкільників з українськими народними казками» (січень 2023р.), залучали до співпраці у створенні належних умов для життєдіяльності та розвитку дітей в умовах воєнного стану. Педагоги проводили з батьками індивідуальні бесіди, онлайн-консультації, анкетування, пропонували їм брати участь у проведенні онлайн-фотоконкурсів, онлайн-виставок дитячих робіт, підготовці та проведенні свят, конкурсів.

Батьки разом з дітьми були залученні до благодійної акції «Годівничка для птахів» (виготовлені 2 годівнички, які розмістили на території закладу), «Смаколики від Миколая» (придбані солодкі подарунки та передані на деокуповані території), приймали участь у конкурсі на найкращу новорічну поробку.

На сайті закладу створено розділ «Дистанційне навчання», в якому розміщено графік прийому відвідувачів, розклад занять, рекомендації для батьків щодо організації освітнього процесу, корисні інтернет-посилання.

Педколектив дитячого садка протягом 2022-2023 н.р. використовував сайт дошкільного закладу як джерело інформації для батьків навчального, методичного та виховного характеру, постійно висвітлював питання організації життєдіяльності вихованців на сторінках соціальної мережі Facebook.

Створюючи інформаційно-просвітницький простір для батьків, заклад сформував позитивне ставлення до співпраці. 

Медичне обслуговування дітей у закладі здійснює медична сестра Шевчук О.В. Вона у своїй діяльності керувалася чинним законодавством та нормативно-правовими актами органів охорони здоров’я, освіти та науки. Медичний кабінет і всі його приміщення оснащені відповідно до Положення про кабінет та забезпечені лікарськими засобами, виробами медичного призначення. Сестрою медичною старшою  проводилась робота по підготовці дітей до поступлення в заклад. На сайті закладу висвітлені консультації, поради батькам для полегшення адаптації дітей до садка.

Медичною сестрою постійно здійснювалась санітарно-просвітницька робота з працівниками та батьками. Підготовлені онлайн-консультації для батьків, які розміщені в батьківських групах. Також проводились заняття з помічниками вихователів: «Обов’язки помічника вихователя згідно вимог НАССР до видачі і вживання страв», «Вимоги шкали оцінювання якості освіти, обов’язки помічника». Шевчук О.В. систематично проводяться заняття санмінімуму із педагогами та обслуговуючим персоналом  з питань виконання санітарно-гігієнічних норм, попередження кишково-шлункових захворювань, надання першої долікарняної допомоги при різних захворюваннях та в надзвичайних ситуаціях тощо

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим міською радою. Фінансові асигнування на рік заплановане лише на захищені статті.

Таким чином, річний план за 2022 – 2023 навчальний рік був реальним, дозволив досягти поставлених цілей. Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати педагогам закладу, обслуговуючому персоналу, батькам вихованців за спільну роботу, розуміння і підтримку