м. Дніпро, Чечелівський район, Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 391 Дніпровської міської ради

 

Кошторис

 

               

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ за  2023 рік
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок)  № 391  ДМР
     
Найменування Код Усього на рік, грн
1 2 3
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 3 637 166,05
Поточні видатки 2000 3 637 166,05
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 3 188 330,94
Оплата праці 2110 2 599 077,98
Заробітна плата 2111 2 599 077,98
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112  
Суддівська виногорода 2113  
Нарахування на оплату праці 2120 589 252,96
Використання товарів і послуг 2200 448 835,11
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  2210 1 163,18
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220  
Продукти харчування 2230  
Оплата послуг (крім комунальних) 2240  
Видатки на відрядження 2250  
Видатки та заходи спеціального призначення 2260  
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 447 671,93
Оплата теплопостачання 2271 402 819,48
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 4 952,68
Оплата електроенергії  2273 38 021,39
Оплата природного газу 2274  
Оплата інших енергоносіїв та  інших комунальних послуг 2275 1 878,38
Оплата енергосервісу 2276  
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281  
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282  
Обслуговування боргових зобов`язань 2400 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 2410  
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань 2420  
Поточні трансферти 2600 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  2610  
Поточні трансферти органам державного управління  інших  рівнів 2620  
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630  
Соціальне забезпечення 2700 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710  
Стипендії 2720  
Інші виплати населенню 2730  
Інші поточні видатки 2800  
Капітальні видатки 3000 0,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування 3110  
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121  
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122  
Капітальний ремонт 3130 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131  
Капітальний ремонт  інших об’єктів 3132  
Реконструкція та реставрація 3140 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141  
Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3142  
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143  
Створення державних запасів і резервів 3150  
Придбання землі і нематеріальних активів    3160  
Капітальні трансферти 3200 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210  
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220  
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230  
Капітальні трансферти населенню 3240  
Надання внутрішніх кредитів 4110 0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111  
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112  
Надання інших внутрішніх кредитів 4113  
Надання зовнішніх кредитів 4210 0,00
Нерозподілені видатки 9000 0,00
 
     

                                                                                  

 

                                                                                                     КОШТОРИС    2024